joi, 22 noiembrie 2012

Curriculum vitae în limba română

Dr. Hari Bucur-Marcu este președintele Asociației Săliște pentru Europenismul Românesc.

În anii anteriori, el a fost Associate Senior Fellow pentru politica de apărare la Centrul de la Geneva pentru Controlul Democratic al Forțelor Armate (DCAF), consilier în Ministerul Afacerilor Externe pentru înființarea Centrului de Reconstrucție Post-Conflict, coordonatorul academic al Centrului de Studii NATO din București, ofițer responsabil cu aspectele miliare ale NATO și alte funcții în Armata României.
De la trecerea în rezervă în primăvara anului 2003, Hari Bucur-Marcu și-a consolidat reputația de expert internațional în problemele edificării instituțiilor de apărare, politicilor de apărare și alianțelor militare, în special NATO, precum și reformei sectorului de securitate.
El este autorul cărții Essentials of Defence Institution Building, apărută la Viena în engleză și tradusă și în franceză, precum și primul editor al voulmului Defence Management – An Introduction, apărut la Geneva, în engleză și tradus în armeană, franceză, georgiană, rusă, spaniolă, turcă și ucrainiană. El este, de asemenea, autorul mai multor capitole în cărți și articole care abordează teme de planificare financiară, politicile publice de informare, instruire pentru politicile de apărare, transparența privind apărarea, instituționalizarea evaluării riscurilor de securitate și altele asemenea. El a publicat un kit de auto-evaluare pentru instituționalizarea apărării, la Geneva, în engleză și tradus în rusă și ucrainiană.

A organizat cursuri și seminarii și a contribuit la conferințe, seminarii și ateliere de lucru în Armenia, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croația, Georgia, Germania, Republica Moldova, România, Slovacia, Elveția, Turcia, Ucraina, Marea Britanie, Emiratele Arabe Unite și Statele Unite ale Americii. A făcut parte din echipe de experți internaționali care au vizitat Armenia, Azerbaidjan, Republica Moldova și Ucraina. Principalele subiecte ale materiei abordate în aceste cazuri cuprind: instituționalizarea evaluării riscurilor de securitate; metodologii de evaluare a amenințărilor și a riscurilor; evaluarea și dezvoltarea politicilor; strategia națională de securitate într-o eră a schimbărilor rapide; controlul civil și democratic asupra forțelor armate; operațiile expediționare ale NATO și de apărare teritorială; realizarea unui echilibru în noul concept strategic; reforma sectorului de securitate.
Hari Bucur-Marcu este ofițer de aviație. Ultima funcție deținută ca ofițer activ a fost șeful Serviciului Strategii de Apărare, la Statul Major General, J-5. În perioada 1990 - 2003 a fost responsabil de, sau s-a implicat intim în aspecte esențiale ale reformei Armatei României, cu deosebire în relația cu NATO și a lucrat nemijlocit în structurile Alianței ca șef de secție învățământ și instrucție. Este cavaler al Ordinului Național „Pentru merit”, în recunoașterea contribuției sale la integrarea României în NATO.Date personale
Data nașterii: 30 ianuarie 1954
Locul nașterii: Sibiu
Naționalitatea: Română
Domiciliul:      București, Sector 6, România
Starea civilă:    căsătorit; două fiice.
Studii
-          Doctor în științe militare, Universitatea: Academia de Înalte Studii Militare, 2001, Teza: Implicații economice în planificarea apărării naționale a României.
-          Licențiat în știință militară, Specialitatea Aviație, Universitatea: Academia Militară, 1988, media 10 la examenul de licență.
-          Licențiat în profilul Filologie, specializarea Română – Engleză, Universitatea din București, 1986, media 10 la examenul de diplomă.
-          Absolvent al Școlii Militare de Ofițeri Activi „Nicolae Bălcescu”, specialitatea infanterie, 1976
-          Bacalaureat, Liceul Militar „Dimitrie Cantemir”, 1973.

Cursuri de specializare
-          Senior Course (șase luni), Colegiul de Apărare NATO, Roma, Italia, 1996
-          Defense Resources Management Course (trei luni), Defense Resource Management Institute, Monterey, Ca, SUA, 1994
-          United Nations Staff Officer Course (trei săptămâni), SWEDINT, Suedia, 1994
-          EU Concept Core Course, Crisis Management Centre, Kuopio, Finlanda, 2007


Calificări esențiale
      Expert internațional în probleme de politici de apărare națională, instituționalizarea sectorului de securitate și apărare națională, reforma sectorului de securitate. Planificator strategic și operațional, inovator în reforma organizațiilor de stat. Designer și conducător de proiecte de reformă și transformare. Designer și manager de centre de studii și de pregătire. Designer de cursuri universitare și cursuri de pregătire, dezvoltator de metodologii de pregătire interactivă a adulților. Teoretician al proceselor de instituționalizare și de formulare și implementare a politicilor publice, cu aplicație în domeniul securității și apărării naționale.
Limbi străine
Engleza: scris, citit și vorbit la nivel foarte bun, cu experiență de limbă de lucru curent sau zilnic din 1994
Franceza: scris, citit, vorbit la nivel bun spre foarte bun și cu experiență de lucru de cinci ani (1997 – 2002)
Italiana: scris, citit și vorbit la nivel colocvial, cu experiență de lucru de o jumătate de an (1996)

duminică, 18 decembrie 2011

Activitatea în domeniul educației, pregătirii și cercetării științifice

(Activities in education, training and research)

Dr. Hari Bucur-Marcu a fost lector universitar la Școala Națională de Studii Politice și Administrative și profesor asociat invitat la Universitatea Națională de Apărare.
(Dr. Hari Bucur-Marcu has been for 3 years a lecturer at the National School of Political Studies and Public Administration and for 4 years associate professor at the National Defence University)
Cursuri universitare (Courses)
·         Dimensiunea militară a NATO: structura militară integrată și sistemul de luare a deciziilor (NATO Military Structure and Decision-Making System): curs în limba engleză la SNSPA, 2003 - 2006 (NATO Military Power and the Integrated Military Structure; The Costs of Military Power of NATO; Military Decision - Making Process; The Roles of Allied Command Operations; NATO Logistics in the 21st Century; NATO Planning Process)
·         Introducere în problematica NATO (Introductory course): curs în limba engleză la SNSPA, 2003 – 2006 (Understanding NATO; Communcations Skills in NATO; NATO Staff Procedures and Regulations; Working at NATO)
Cursuri de pregătire:
·         Curs on-line „Buidling Defence Institutions”, listat în rețeaua NATO/PfP Advanced Distributed Learning (http://www.pfpconsortium.org/advanced-distributed-learning-adl-wg/pfp-lms-online-courses (din 2007)
·         Componenta interactivă, intitulată ”Developing a National Defence Policy”, în cadrul cursului de pregătire: ” Partnership Action Plan – Defence Institutions Building (PAP – DIB)” organizat de NATO, DCAF și Centrul de Studii NATO în Tbilisi, Georgia, 26 – 28 aprilie 2005
Contribuții la cursuri de pregătire și formare (Contribution to training courses):
·         ”Civilians in Defence Ministries – Experiences from Transition Countries”: prelegere și seminar în cadrul cursului de pregătire pentru personalul la nivel de experți din organizațiile societății civile din Asia Centrală, organizat de DCAF împreună cu Academia Națională de Apărare din Austria în Castelul Reichenau, Austria, 10-13 November 2006
·         ”Democratic Defence Institution Building: Concept, Implementation, Materials”: prelegere și seminar în cadrul cursului de pregătire pentru personalul la nivel de experți din organizațiile societății civile din Asia Centrală, organizat de DCAF împreună cu Academia Națională de Apărare din Austria în Castelul Reichenau, Austria, 10-13 November 2006
·         ”Role and Content of Defence Policy”: prelegere și seminar în cadrul cursului de pregătire: ”Peace Support Operations Staff Officer Course” organizat de Peace Support Operations Training Centre, în Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, în 2006 și 2007
·         ”Strategic Context of Defence Policy”: prelegere și seminar în cadrul cursului de pregătire: ”Peace Support Operations Staff Officer Course” organizat de Peace Support Operations Training Centre, în Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, în 2006 și 2007
·         Providing Security as an Effective Service to the Community”: prelegere și seminar în cadrul cursului de pregătire pentru oficiali afgani: ”Rule of Law and Good Governance” organizat de Centrul de la Geneva pentru Politici de Securitate – GCSP în Baku, Azerbaijan, 20 septembrie – 1 octombrie 2010
·         „Rolul NATO în noua arhitectură de securitate a secolului 21”: prelegere în cadrul cursului principal: „Probleme actuale ale securității naționale” organizat de Colegiul Național de Apărare în București, România, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010
·         „Structura militară NATO”: prelegere în cadrul cursului principal: „Probleme actuale ale securității naționale” organizat de Colegiul Național de Apărare în București, România, 2010
·         „NATO: Relația transatlantică și alte aspecte curente” prelegere în cadrul cursului principal: „Probleme actuale ale securității naționale” organizat de Colegiul Național de Apărare în București, România, 2005, 2006
·         ”NATO Initiatives”: prelegere în cadrul cursului multinațional pentru ofițeri de stat major din Departamentul de Management al Crizelor / Universitatea Națională de Apărare, în București, Romania, 2005, 2006, 2007, 2008 și 2009
·         ”NATO Military Power”: prelegere în cadrul cursului multinațional pentru ofițeri de stat major din Departamentul de Management al Crizelor / Universitatea Națională de Apărare, în București, Romania, 2005, 2006
Contribuții la conferințe, seminarii și ateliere de lucru internaționale (Contribution to international conferences, seminars, workshops):
·         ”National Security Strategy in an Era of Rapid Change”: comunicare la conferința: "Security Sector Reform in Ukraine - Lessons learned", organizată de Consiliul Securității și Apărării Naționale al Ucrainei, în Kiev, 18 mai 2006 (speaker)
·         ”Civilian and Democratic Control over the Armed Forces”: prezentare la conferința „Security Sector Reform and Its Relationship with Democracy”, organizată de Departamentul de Științe Politice al Universității Bilkent, în Ankara, Turcia, 2-3 iunie 2006 (speaker)
·         “Defense Education Curriculum— How to Ensure it Produces the Right Results for Partners?”: prezentare la conferința: "Strengthening NATO’s Partnerships: The Role of Education in Security Sector Reform and Defense Institution Building", organizată de PfP Consortium of Defense Academies and Securities Studies Institutes în Zagreb, Croatia, 13 – 14 iunie 2007 (speaker)
·         ”Institutionalisation of Security Risk Assessment in the Black Sea Region”: prezentare la conferința: „Black Sea Security Dynamics and Euro-Atlantic Alliance & Risks and Threats in the Greater Black Sea Area. The Regional Security Environment in the Post-Cold War Era” organizată de Institutul pentru Studii Politice de Apărare în București, România, 5 – 6 noiembrie 2007 (speaker)
·         ”NATO’s expeditionary operations and territorial defence: striking a balance in the new Strategic Concept”: prezentare la conferința: “Towards a New Transatlantic Strategy for the Wider Black Sea Region”, organizată de Centre for South East European Studies în Sofia, Bulgaria, 30 noiembrie – 1 decembrie 2009 (speaker)
·         ”Balancing NATO’s focus between collective/territorial defense and the need to be effective at strategic distance”: contribuție la conferința ”NATO and the New Strategic Concept: Romania’s Priorities” orgaizată de Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning la București, România, 22 – 24 octombrie 2009 (panelist)
·         ”Security Sector Reform”: contribuție la masa rotundă: „Reforma sectorului de Securitate în Indonezia” organizată de Lesperssi Indonesian Institute for Defence and Strategic Studies în Jakarta, Indonezia, 20 – 25 ianuarie 2007
·         ”Civil Society Organisations and Public Discussion on Issues Concerning the Security Sector Reform”: contribuție la masa rotundă: ”Security Architecture in the EU Eastern Neighbourhood: Challenges and Realities” organizată de Centrul Pro-Marshall din Republica Moldova la Chișinău, Republica Moldova, 20 – 24 iunie 2010
·         ”The Notion of Democratic Oversight and Transparency of Defense Sector in Democracies”: prezentare la atelierul de lucru: “Democratic Defense Institution Building in the Former Soviet Union”, organizat de DCAF și PfP Consortium of Defense Academies and Securities Studies Institutes, în Garmisch-Partenkirchen, Germania, 11 – 13 decembrie 2005
·         Defence Reform: How to build democratic defence institutions?”: prezentare la atelierul de lucru: ”Education for Reform”, organizat de DCAF și Centrul de la Geneva pentru Politici de Securitate (GCSP) în Bruxelles, Belgia, 26 mai 2006
·         ”Policy Assessment and Development: Strategic Guidance Instruments”: prezentare la atelierul de lucru: ”Defence Institution Building: Tools for Policy Development, Coordination, Advocacy and Implementation”, organizat de Biroul de Legătură NATO în Kiev, Ucraina, 6 – 9 noiembrie 2006
·         ”Lessons Learnt from the Activity of Mobile Training Teams”: prezentare la atelierul de lucru: Annual Workshop organizat de Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes/Regional Stability in the Greater Black Sea Area Working Group la Kiev, Ucraina, 12 – 13 noiembrie 2009
·         ”Building Stronger Cooperation between Moldovan State Institutions, the Media, and Civil Society”: prezentare la atelierul de lucru: “Enhancing Cooperation of Moldovan Public Authorities with the Media and Civil Society on Combating Terrorism” organizat de NATO la Chișinău, Republica Moldova, în 8 decembrie 2009
·         Democratic Civilian Control of Armed Forces”: prelegere la seminarul ”Cooperation between Civil Servants and Professional Military in Governance of the Defence and Security Sector”, organizat de DCAF în cooperare cu ministerele apărării din Lituania și Ucraina și cu Biroul de Legătură NATO în Kiev, 11 decembrie 2006
·         Seminar: ”Civilianization of the Ministry of Defense and Amending the Law on Defense” organizat de George C. Marshall European Center for Security Studies și Ministerul Apărării Naționale din Armenia, la Yerevan, Armenia, 5 – 7 februarie 2007
·         ”Simulation: Techniques, Exercise and Discussion”: prelegere la seminarul Educatorilor (Educators Seminar), organizat de Colegiul de Apărare NATO la Roma, Italia, 28 – 31 mai 2007
·         ”Experience in Establishing a Education Centre” prelegere la seminarul Educatorilor (Educators Seminar), organizat de Colegiul de Apărare NATO la Roma, Italia, 28 – 31 mai 2007
·         ”PAP-DIB Reporting Methodology” prezentare la seminarul Educatorilor (Educators Seminar), organizat de Colegiul de Apărare NATO la Roma, Italia, 28 – 31 mai 2007
·         ”Threat Methodologies and Risk Assessment”: prelegere la seminarul ”Strategic Planning and Developing Threat Methodologies” organizat de George C. Marshall European Center for Security Studies în Freising, Germania, 12 – 14 februarie 2008
·         ”The building blocks and the effective functioning of a national crisis management system”: prelegere la seminarul ”Crisis Management and Conflict Prevention” organizat de Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes/Regional Stability in the Greater Black Sea Area Working Group în Brașov, România, 12 – 17 mai 2009
·         Capacitatea socială de cunoaştere şi cea de planificare sunt condiţii fundamentale ale eficienţei sectorului de securitate într-o democraţie”: depoziție la audierea publica cu tema: „Libertate individuală versus securitate naţională: Echilibrul intre transparenta si secretizare”, organizată de Academia de Advocacy în București, 27 iunie 2006
·         „Strategic Concept Analysis and Operative Results”: prezentare la seminarul privind dezvoltarea strategiei naționale de securitate a Azerbaijanului, organizată de Consiliul Securității Naționale la Baku, 30 iunie 2005
Cărți publicate (Books):
Hari Bucur-Marcu

Essentials of Defence Institution Building
Publisher: National Defence Academy
2009
Vienna
ISBN 978-3-902670-18-2

Hari Bucur-Marcu, Philipp Fluri & Todor Tagarev (Eds.)
Defence Management: An Introduction
Publisher: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces
2009
Geneva
ISBN 978-92-9222-089-2 / ISBN 978-954-90121-9-4
(Tradusă din engleză în armeană, franceză, georgiană, rusă, spaniolă, turcă și în ucrainiană)

Capitole în cărți (Chapers in books):
Defence Institutions and Information Policy; in van Eekelen, Willem F. and Philipp H. Fluri (Eds.): Defence Institution Building: A Sourcebook in Support of the Partnership Action Plan (PAP-DIB); National Defence Academy, 2006, Vienna and Geneva, ISBN 3-902456-55-8

Financial Planning and Resource Allocation in the Defence Area; in van Eekelen, Willem F. and Philipp H. Fluri (Eds.): Defence Institution Building: A Sourcebook in Support of the Partnership Action Plan (PAP-DIB); National Defence Academy, 2006, Vienna and Geneva, ISBN 3-902456-55-8

An Overview of Armed Forces and the Defence Sector in the Western Balkans, in Ebnőther, Anja H., Philipp H. Fluri and Predrag Jureković (Eds.): Security Sector Governance in the Western Balkans: Self-Assessment Studies on Defence, Intelligence, Police and Border Management Reform; National Defence Academy, 2007, Geneva and Vienna, ISBN 3-902456-87-6
Cercetare științifică (research reports and studies):
·         Studiul privind stadiul îndeplinirii obiectivelor Partnership Action Plan for Defence Institution Building (PAP-DIB) și identificarea nevoilor de asistență internațională pentru statele din Caucazul de Sud și Republica Moldova, comanat de DCAF în folosul NATO, 2007
Philipp Fluri & Hari Bucur-Marcu (Eds):

Partnership Action Plan for Defence Institution Building: Country Profiles and Needs Assessments for Armenia, Azerbaidjan, Georgia and Moldova
Publisher: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces
2007
Geneva and Bucharest
ISBN 966-626-387-4

·         Metodologii pentru evaluarea stadiului îndeplinirii obiectivelor PAP-DIB
Hari Bucur-Marcu
Defence Institution Building Self-Assessment Kit: 
A Diagnostic Tool for Nations Building Defence Institutions
Publisher: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces
2010
Geneva
ISBN 978-92-9222-133-1      

Curriculum vitae


Dr. Hari Bucur-Marcu is the President of Saliste Association for Romanian Europeanism.


Hari Bucur-Marcu is a retired colonel of the Romanian Air Force, since 2003. His last assignment was Chief, Defense Strategies Service within Romanian Defense Staff. During his military career, between 1990 and 2003, he contributed to democratizing the Romanian military forces, and to the reform and modernization of the Romanian security and defense sectors. In his military capacities, he initiated and conducted institutional developments in psychological warfare and psychological protection of personnel, in international military cooperation, in public communication, and in defense planning and organizational management. He contributed extensively to the success of Romanian armed forces integration into NATO for almost a decade.
Upon his retirement from military commission, Hari Bucur-Marcu assumed several tasks related to the theory and practice of international and national development and reform, with a focus on NATO, defense institutionalization and security sector reform, in countries from Eastern Europe, Balkans and South Caucasus. He worked with the NATO Studies Center in Bucharest (Academic Coordinator), with the Romanian Ministry of Foreign Affairs (Councilor for the inception of a Post-Conflict and Reconstruction Studies Center), with the centre for Democratic Control of the Armed Forces in Geneva, Switzerland (Associate Senior Fellow for Defense Policy).
Both at national and international levels, he was deeply involved in the conceptual and practical aspects of democratic control over the armed forces, including security and defense policy development, parliamentarian oversight of defense policies and defense policies implementation within ministries of defense. He worked with ministries of defense and national security bodies on Eastern Europe and the South Caucasus nations methods and procedures for national security strategy development, with a focus on threat analysis, transparency, information policies, and capacity development.
Hari Bucur-Marcu is doctor of defense economics and a graduate of NATO Defence College. He has a license of English and Romanian Literature from the University in Bucharest. He is the author of the book Essentials of Defence Institution Building and the first editor of Defence Management – An Introduction. He is also the author of several chapters in books and articles addressing the topics of financial planning, public information policies, training for defense policies, transparency on defense, institutionalization of security risk assessment and other alike. Among his relevant work products is a Self-Assessment Kit on Defence Institutionalisation. He also developed expert studies on NATO Crisis Management System and on Armenian Responsibility for the Defense of the self-proclaimed Nagorno-Karabakh Republic.
Hari Bucur-Marcu worked in an international context for more than two decades, including five years in NATO. Most of this work was related to the development and governance in newly states or newly democratic regimes, some of which emerged from violent conflicts. For two years, he was Chief, Education and Training branch at the Partnership Coordination Cell at NATO, where he worked closely with then 28 Partner nations in significant aspects of education and training policies. In the recent years, he is having the ear of the Romanian public on national and international security issues, through the main television news channels and online.
Dr. Bucur-Marcu is the recipient of the Romanian National Order “For Merit”, recognizing his contribution to Romanian Armed Forces reform and integration into NATO.